Äänentoisto on sähköistä äänen vahvistamista ja muokkaamista ammatti- ja kotikäytössä. Äänilähteen tuottama ääni muutetaan mikrofonia käyttäen sähköiseksi signaaliksi. Äänilähteenä voidaan käyttää myös elektronisia instrumentteja, esimerkiksi syntetisaattoria, tai tallenteita (esim. CD-levy). Mikrofonin sähköiseksi muuttama ns. mikrofonitasoinen signaali vahvistetaan mikserin esivahvistimella ns. linjatasoiseksi, jolloin sitä voidaan käsitellä mikserillä ja lisälaitteilla. Lisälaitteita ovat esimerkiksi kompressori (audio), kaikulaite, jakosuodin tai kaiutinprosessori, joka sisältää yleensä useita näistä laitteista. Mikserissä myös "sekoitetaan" eli miksataan yhteen eri äänilähteiden tuottamat signaalit. Mikseristä signaali ohjataan päätevahvistimille. Päätevahvistinten ns. kaiutintasoiseksi vahvistama signaali ohjataan edelleen kaiuttimiin. Ammattikäyttöön tarkoitetut kaiuttimet jaetaan kahteen pääluokkaann käyttötarkoituksen perusteella: PA-kaiutin on tarkoitettu äänen toistamiseen yleisölle (PA = Public Address), monitorikaiutin äänen toistamiseen esiintyjille esiintymisen helpottamiseksi. Erillisen mikserin, päätevahvistimen ja kaiuttimien sijaan voidaan käyttää mikserivahvistinta ja kaiuttimia, jolloin vahvistin on yhdistetty mikseriin, tai mikseriä ja aktiivikaiuttimia eli kaiuttimia, joihin on yhdistetty vahvistin.